Om

Det skrivna ordet och det talade ordet är den äldsta kommunikationsformen för oss människor. Det är också den enklaste kommunikationsformen, även om bilden, allt sedan de första hällristningarna, fått en större och större betydelse.

Trots all ny teknik med tv, mobiler och läsplattor med möjlighet till direktkontakt med personer runt hela världen, så är grunden ordet. Något som jag med den här bloggen vill ta fasta på. Att i enkelt formulerade inlägg fundera och diskutera kring livets mysterium.
Varför finns vi?
Vart är vi på väg?
Kommer livet på jorden att bestå hur länge som helst?
Vem får sista ordet?

Naturligtvis kommer jag också att ta upp ämnen kring mina föreläsningar. Kommentera gärna och återkom med frågor och funderingar.

Nuvarande ordspråk:
Genom ord är sinnet bevingad.
Aristofanes, 450-388 f.kr